Q Sistemi Avtomatizacija

  • Avtomatizacija industrijskih procesov
  • Projektiranje, izdelava in montaža krmilnih sistemov
  • Predelava in nadgradnja strojev in naprav
  • Programiranje PLC
  • SCADA sistemi
  • Servo pogoni
  • Izdelava IT aplikacij za spremljanje in upravljanje proizvodnje
  • Vzdrževanje in popravilo strojev in naprav

>